Viewbrics (Open universiteit)

Een digitaal beoordelingsinstrument voor een onderzoek naar het aanleren van vaardigheden.

Adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning Kerkrade

Adviesraad MO Heerlen

De Adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning is er voor de burger