Opdrachtgever
Open Universiteit – Welten Instituut
Meer info

Have a Byte heeft ons goed geholpen bij de technische ontwikkeling en realisatie van het Viewbrics digitale beoordelings-instrument voor een onderzoek naar het aanleren van vaardigheden.
Typerend voor deze samenwerking: korte lijnen en flexibiliteit en een snelle, kundige en praktische realisatie en probleemaanpak, ook tijdens de implementatie.

Dr. Ellen RusmanOpen Universiteit

Vieuwbrics – OU

In opdracht van Open Universiteit hebben wij in nauwe samenwerking met het projectteam van de OU zorg gedragen voor de ontwikkeling van Viewbrics

Over Viewbrics

In het praktijkgebaseerde-en ontwerpgerichte onderzoeksproject Viewbrics is een online instrument ontwikkeld, geïmplementeerd en onderzocht waarmee leerlingen in het voortgezet onderwijs vakoverstijgende vaardigheden kunnen aanleren en verbeteren. Tijdens het project heeft het OU-team van Rusman samengewerkt met leraren, leerlingen, schoolmanagement, koepelorganisaties en onderzoekers. Uit het onderzoek blijkt dat leerlingen die het instrument gebruikten een beter beeld hebben van een vaardigheid (bij samenwerken en informatievaardigheden) en zij vaardiger worden ten opzichte van het ‘traditionele’ vaardigheidsonderwijs.

via: ou.nl

Pojectleider Dr. Ellen Rusman vertelt in onderstaande video meer over Viewbrics